Hyfforddiant Offeryn Sgrinio Wellcomm

Manylion y cwrs a sut i gadw lle

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a gweithwyr proffesiynol perthnasol sy'n gweithio gyda theuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn unig.

Hyfforddiant Offeryn Sgrinio Wellcomm

Disgrifiad

Gweithdy awr o hyd sy’n esbonio sut i ddefnyddio Offeryn Sgrinio Wellcomm.

Deilliannau

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn gwybod pryd i gynnal y sgrinio, gweld enghreifftiau o sut maen nhw wedi’u cwblhau a chael cyfle i drafod gyda’r arbenigwyr!

Cynulleidfa Darged

Dim ond ar gyfer y rhai sydd wedi cael Offeryn Sgrinio Wellcomm.

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Nid oes unrhyw gyrsiau wedi’u hamserlennu ar hyn o bryd.

 

Dilynwch ni

Facebook