Amser Cylch

Manylion y cwrs a sut i gadw lle

Amser Cylch

Disgrifiad

Gweithdy am sut i gyflwyno Amser Cylch da gyda phlant yn eich lleoliad chi ac am edrych ar iechyd a lles emosiynol plant a staff. Dylai lleoliadau sy’n cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg gwblhau’r cwrs a byddan nhw’n cael blaenoriaeth wrth iddyn nhw gadw lle.
Deilliannau

Ymhlith y pynciau mae:

  • Ymarferion i fywiogi plant a staff
  • Hybu hunan-barch a hunanhyder y staff
  • Cymryd seibiant ar gyfer eiliadau Euraidd
  • Ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer staff a phlant
  • Pum ffynnon ar gyfer lles i staff
  • Cynllunio Amser Cylch
  • Manteision o ganeuon clapio
  • 5 rhinwedd sydd eu hangen ar gyfer datblygiad cymdeithasol ac emosiynol

Cynulleidfa Darged

Gweithwyr gofal plant / Gwarchodwyr plant / Gwarchodwr Plant (heb ei gofrestru eto).

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Nid oes unrhyw gyrsiau wedi’u hamserlennu ar hyn o bryd.

 

Dilynwch ni

Facebook