Plentyn Bach Actif

Plentyn Bach Actif

Disgrifiad

Mae’r cwrs Plentyn Bach Actif yn dilyn ymlaen o 18 mis i 3 oed ac yn rhoi cyfleoedd i ymarferwyr ddarparu profiadau corff cyfan i’r plant bach yn eu gofal, ac amgylchedd sy’n hyrwyddo chwarae symud digymell, penagored sydd wedi’i anelu at anghenion symud y plentyn unigol. Ei nod yw sicrhau bod yr ymarferydd yn canolbwyntio ar arsylwi, synhwyro, teimlo symudiad, ac ymateb mewn ffyrdd sy’n briodol i’r cam gan eu galluogi nhw i hwyluso cyfleoedd trwy gydol y dydd.

Bydd y cwrs yn cymryd dwy awr, wyneb yn wyneb.

Deilliannau

Mae’r pynciau dan sylw yn cynnwys:

  • Meithrin taith llythrennedd corfforol plant bach
  • Archwilio cyfleoedd symud gyda phlant bach ar gamau gwahanol o’u taith llythrennedd corfforol
  • Archwilio propriodderbyniaeth a rholio gyda phlant bach
  • Archwilio croesi’r llinell ganol a pham mae cropian dal yn weithred bwysig i blant bach
  • Archwilio’r system festibwlar drwy gamu i fyny ac i lawr a chicio

Maes pwnc

(Y Cynllun Blynyddoedd Cynnar Iach) Llythrennedd Corfforol

Cynulleidfa Darged

Pob Gweithiwr Gofal Plant sy’n gweithio gyda phlant rhwng 18 mis a 3 oed.

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Dyddiad Amser Lleoliad
26 Chwefror 2024 6.30pm–8:30pm Canolfan Integredig i Blant Sant Iago, Pen-y-Cae, Caerffili CF83 3GT

Gwneud cais am le

I wneud cais am le, cwblhewch ein ffurflen gais ni am hyfforddiant. (Sylwer, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio gan ddefnyddio Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari)

Os yw’r lle ar gael, bydd yn cael ei recordio ar Dewis a byddwch chi’n cael gwybod drwy e-bost.

Ymholiadau

Ffoniwch ein sef Hwb y Blynyddoedd Cynnar ar 01443 863232.

 

Dilynwch ni

Facebook