Gofal plant cyfrwng Cymraeg

Gofal plant cyfrwng Cymraeg

A ydych yn ystyried darpariaeth cyfrwng Cymraeg? Bydd y llyfryn hwn yn rhoi gwybodaeth am fanteision dewis gofal plant ac addysg cyfrwng Cymraeg, a gwybodaeth ddefnyddiol arall megis adnoddau y gellir eu defnyddio i hybu’r Gymraeg yn y cartref i blant.

Bod yn Ddwyieithog ym Mwrdeistref Sirol Caerffili

Ceir rhagor o wybodaeth am ddarpariaethau gofal plant cyfrwng Cymraeg ar Dewis Cymru a gellir dod o hyd i wybodaeth am ysgolion cyfrwng Cymraeg ar Llyfryn Dechrau Ysgol.

Beth yw mantesion bod yn ddwyieithog?

Pam anfon eich plant i gofal plant cyfrwng Cymraeg?

Ddim yn siarad Cymraeg?

 

Dilynwch ni

Facebook