Coginio Gyda’n Gilydd

Manylion y cwrs a sut i gadw lle

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a gweithwyr proffesiynol perthnasol sy'n gweithio gyda theuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn unig.

Coginio Gyda’n Gilydd

Disgrifiad

‘Mae coginio yn sgil bywyd hanfodol sy’n galluogi plant, pobl ifanc ac oedolion i fyw bywydau hapus ac iach.’ Mae Coginio Gyda’n Gilydd yn darparu profiadau ‘coginio iach’ ymarferol mewn ysgolion, cyn-ysgolion a chymunedau ledled Cymru. Maen nhw hefyd yn darparu hyfforddiant proffesiynol i staff i gynyddu eu hyder er mwyn addysgu sgiliau coginio sylfaenol. Mae Coginio Gyda’n Gilydd yn cael ei redeg gan dîm bach o Athrawon Bwyd cymwys gyda llwyth o brofiad.

Bydd Richard Shaw yn rhoi cyflwyniad am addysgu a chynllunio gweithgareddau coginio ac arddangosiad o amrywiaeth o weithgareddau coginio a bwyd. Ar ôl y sesiwn, bydd gan gyfranogwyr fynediad at dudalen hyfforddiant Hwb breifat, sy’n cynnwys yr holl ddogfennau cynllunio, pecynnau ryseitiau a thaflenni gwybodaeth

Deilliannau

Bydd gan gyfranogwyr y sgiliau a’r syniadau i weithredu coginio iach gyda phlant a theuluoedd. Bydd cynllunio ac adnoddau ar gael i gyfranogwyr fel eu bod nhw’n gallu ymgorffori coginio iach yn eu harferion gofal plant.

Cynulleidfa Darged

Gweithwyr gofal plant / Gwarchodwyr plant / Gwarchodwr Plant (heb ei gofrestru eto)

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Nid oes unrhyw gyrsiau wedi’u hamserlennu ar hyn o bryd.

Ymholiadau

Ffoniwch ein sef Hwb y Blynyddoedd Cynnar ar 01443 863232.

 

Dilynwch ni

Facebook