Hyfforddiant Arweinwyr Cynhwysiant

Manylion y cwrs a sut i gadw lle

Hyfforddiant Arweinwyr Cynhwysiant

Disgrifiad

Mae’r cwrs yma wedi ei anelu at gefnogi’r Arweinydd Cynhwysiant i gyflawni’r dyletswyddau yn hyderus o fewn ei rôl. Bydd y cwrs yn nodi prosesau sydd yn cael eu defnyddio o fewn y Blynyddoedd Cynnar yng Nghaerffili a sut i gefnogi plant sydd ag anghenion ychwanegol orau o fewn eu lleoliadau.

Deilliannau

Fe fydd y cwrs yn cynnwys modiwlau ar:

  • Arfer Person-Ganolog
  • Egwyddorion y ddeddf ADYTA a’n cyfrifoldebau o fewn y cod
  • Sut i greu targedau SMART i blant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol
  • Strategaethau ac ymyrraethau i gefnogi cynnydd
  • Sut i hwyluso cyfarfodydd pontio i mewn i ac allan o’r lleoliadau
  • Sut i gefnogi rhieni trwy eu taith ADY

Maes pwnc

Rheoleiddio

Cynulleidfa Darged

Arweinwyr Cynhwysiant

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Dyddiad Amser Lleoliad
20 Mehefin 2024 9.30am – 3.30yp St James ICC (CF83 3GT)

Gwneud cais am le

I wneud cais am le, cwblhewch ein ffurflen gais ni am hyfforddiant. (Sylwer, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio gan ddefnyddio Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari)

Os yw’r lle ar gael, bydd yn cael ei recordio ar Dewis a byddwch chi’n cael gwybod drwy e-bost.

Ymholiadau

Ffoniwch ein sef Hwb y Blynyddoedd Cynnar ar 01443 863232.

 

Dilynwch ni

Facebook