Swyddi gwag

Gweithio Gyda Ni

Ydych chi’n angerddol am weithio gyda phlant a’u teuluoedd a chael effaith gadarnhaol ar eu bywydau nhw? Ydych chi’n chwilio am yrfa werth chweil gyda digon o gyfleoedd i dyfu a datblygu’n bersonol?

Os felly, mae gennym ni swyddi gwag cyffrous ym maes y blynyddoedd cynnar a gofal plant a allai gynnig yn union beth rydych chi’n chwilio amdano.

Ymunwch â’n tîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig sydd wedi ymrwymo i ddarparu gofal a chymorth o ansawdd uchel i blant ifanc a’u teuluoedd yn ystod eu blynyddoedd cynnar hollbwysig. Beth bynnag yw eich rôl, byddwch chi’n chwarae rhan hanfodol wrth lunio dyfodol y plantos hyn, gan feithrin eu datblygiad, a sicrhau eu lles nhw.

Swyddi gwag

Rôl Cyflog Pecyn Dyddiad Cau Gwneud cais
Gweithiwr Llesiant Teuluoedd Gradd 6 £26,421 (SCP12) – £28,770 (SCP17) Llawn amser 18/04/2024

 

Gwnewch gais nawr
Cynorthwy-ydd Gofal Plant Gradd 4 (Lefel 2 cymwys) £17,316 (SCP05) – £17,606 (SCP06) Gradd 5 (Level 3 Cymwys) £17,901 (SCP07) – £19,143 (SCP11) TTO rhan amser (31 Hours per week) 11/04/2024

 

Gwnewch gais nawr
Gynghorydd Gofal Plant Gradd 9 £36,648 (SCP28) – £39,186 (SCP31) Tymor Penodol/Llawn amser 11/04/2024 Gwnewch gais nawr
 

Dilynwch ni

Facebook