Cyflwyniad i’r Cynllun Ffordd i Ddwyieithrwydd

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a gweithwyr proffesiynol perthnasol sy'n gweithio gyda theuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn unig.

Cyflwyniad i’r Cynllun Ffordd i Ddwyieithrwydd

Disgrifiad

Ydych chi’n edrych i gynyddu’r defnydd o’r Iaith Gymraeg o fewn eich safle? Hoffech chi gymorth gyda hyn trwy gynllun sydd yn arwain a helpu chi cam wrth gam ac yn annog y defnydd o’r Gymraeg yn fywyd pob dydd.

Mae llefydd ar gael i recriwtio safleoedd newydd ymlaen i’r cynllun Ffordd i Ddwyieithrwydd. Os bydd eich safle yn elwa o hyn, plîs cadw llygaid mas am hyfforddiant fydd yn cynnig mwy o wybodaeth am y cynllun yn ogystal â chyfle i arwyddo lan.

Gyda’r targedau’r llywodraeth mewn golwg, gallem ni helpu cyrraedd miliwn siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 a sicrhau fod yr Iaith Gymraeg yn fynnu ar gyfer genedlaethau’r dyfodol.

Amcanion Y Cwrs

Mi fydd yr hyfforddiant yma yn edrych ar:

  • Manteision ddwyieithrwydd a beth gall hynny edrych fel yn eich safle chi
  • Trosolwg o’r cynllun Ffordd I Ddwyieithrwydd a beth fydd disgwyl gennych chi fel safle
  • Astudieithau achos, straeon am lwyddiant a rhannu syniadau
  • Cyflwyniad I ambell ymadrodd sylfaenol i ddefnyddio yn eich safleoedd ar unwaith.

Cyflwyno’r Cwrs

Mi fydd y cwrs yn cael ei chyflwyno wyneb i wyneb mewn ystafell gyda thiwtor.

Cynulleidfa

Perchnogwyr Gofal Plant/Arweinwyr/Rheolwyr

Cost

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Nid oes unrhyw gyrsiau wedi’u hamserlennu ar hyn o bryd.

Ymholiadau

Ffoniwch ein sef Hwb y Blynyddoedd Cynnar ar 01443 863232.

 

Dilynwch ni

Facebook