Cwrs Iaith Meithrin

About the course and how to book

Cwrs Iaith Meithrin (Cwrs Cymraeg i Ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar)

Disgrifiad

Nod y cwrs hwn yw cyflwyno’r Gymraeg i ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar er mwyn iddyn nhw ddysgu digon o Gymraeg i’w defnyddio yn eu hymarfer/lleoliad eu hunain.

Deilliannau

Mae’r iaith a’r patrymau sy’n cael eu defnyddio yn yr hyfforddiant hwn wedi’u cynllunio’n benodol i alluogi ymarferwyr i ddefnyddio a gweithredu’r iaith yn syth gyda’i gilydd, a hefyd gyda’r plant. Yn bennaf oll, mae wedi ei gynllunio fel bod dysgu Cymraeg yn gallu bod yn hwyl!

Cynulleidfa Darged

Gweithwyr gofal plant / Gwarchodwyr plant / Gwarchodwr Plant (heb ei gofrestru eto)

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Nid oes unrhyw gyrsiau wedi’u hamserlennu ar hyn o bryd.

 

Dilynwch ni

Facebook