Strategaethau ac Ymyriadau ar gyfer Plant ag Anghenion Ychwanegol

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a gweithwyr proffesiynol perthnasol sy'n gweithio gyda theuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn unig.

Strategaethau ac Ymyriadau ar gyfer Plant ag Anghenion Ychwanegol

Disgrifiad

Nod y cwrs hwn yw darparu strategaethau ac ymyriadau i weithwyr gofal plant i’w defnyddio gyda phlant ag Anghenion Ychwanegol.

Deilliannau

Bydd gweithwyr gofal plant yn gadael y sesiwn hyfforddiant hwn gyda mwy o wybodaeth am gynorthwyo plant ag Anghenion Ychwanegol. Byddan nhw’n deall defnyddio strategaethau ac ymyriadau, a phryd y dylen nhw eu defnyddio.

Maes pwnc

Rheoleiddio

Cynulleidfa Darged

Arweinwyr Cynhwysiant mewn Lleoliadau Gofal Plant, gweithwyr Gofal Plant sy’n gweithio gyda Phlant ag Anghenion Ychwanegol, Gwarchodwyr Plant

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Dyddiad Amser Lleoliad
27 Mehefin 2024 9.30am-3pm St James ICC (CF83 3GT)

Gwneud cais am le

I wneud cais am le, cwblhewch ein ffurflen gais ni am hyfforddiant. (Sylwer, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio gan ddefnyddio Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari)

Os yw’r lle ar gael, bydd yn cael ei recordio ar Dewis a byddwch chi’n cael gwybod drwy e-bost.

Ymholiadau

Ffoniwch ein sef Hwb y Blynyddoedd Cynnar ar 01443 863232.

 

Dilynwch ni

Facebook