Diweddaru Dewis

Manylion y cwrs a sut i gadw lle

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a gweithwyr proffesiynol perthnasol sy'n gweithio gyda theuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn unig.

Diweddaru Dewis

Disgrifiad

Mae Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Caerffili bellach yn defnyddio Dewis i hyrwyddo’r ddarpariaeth gofal plant ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i gefnogi lleoliadau gofal plant i ddiweddaru a rheoli eu gwybodaeth ar Dewis.

Deilliannau

  • Cofrestru gyda Dewis
  • Mewngofnodi i’ch cyfrif
  • Ychwanegu eich logo
  • Beth yw adnoddau?
  • Diweddaru eich adnoddau
  • Cymeradwyo eich adnoddau
  • Cwestiynau ac atebion

Cynulleidfa Darged

Rheolwyr lleoliadau gofal plant CBS Caerffili, eu dirprwyon neu unrhyw un sy’n gyfrifol am ddiweddaru Dewis yn y lleoliad.

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

No courses scheduled at present

 

Dilynwch ni

Facebook