Adnoddau ar gyfer chwarae – darparu rhannau rhydd i gynorthwyo chwarae plant

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a gweithwyr proffesiynol perthnasol sy'n gweithio gyda theuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn unig.

Adnoddau ar gyfer chwarae – darparu rhannau rhydd i gynorthwyo chwarae plant (hanner diwrnod)

Mae’r pecyn cymorth ‘adnoddau ar gyfer chwarae – darparu rhannau rhydd i gynorthwyo chwarae plant’ wedi’i ddatblygu gan Chwarae Cymru i gynorthwyo ymarferwyr yn y sectorau chwarae, y blynyddoedd cynnar ac addysg i deimlo’n fwy cyfforddus a hyderus o ran darparu chwarae gyda rhannau rhydd yn eu lleoliadau nhw.

Deilliannau’r Cwrs

Mae’r gweithdy hwn yn:

  • codi ymwybyddiaeth o werth rhannau rhydd ar gyfer chwarae plant
  • cyflwyno’r pecyn cymorth i gyfranogwyr
  • cynorthwyo gwerthusiad opsiynau ar gyfer darparu rhannau rhydd
  • archwilio sut gall ymarferwyr hyrwyddo defnyddio rhannau rhydd fel dull o ddatblygu cyfleoedd chwarae.

Y gynulleidfa darged

Gweithwyr gofal plant sy’n gofalu am blant dros 5 oed. Mae hyn yn cynnwys: Gweithwyr clwb ar ôl ysgol, gweithwyr clwb gwyliau a gwarchodwyr plant sy’n gweithio â phlant hŷn.

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Nid oes unrhyw gyrsiau wedi’u hamserlennu ar hyn o bryd.

Gwneud cais am le

I wneud cais am le, cwblhewch ein ffurflen gais ni am hyfforddiant. (Sylwer, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio gan ddefnyddio Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari)

Os yw’r lle ar gael, bydd yn cael ei recordio ar Dewis a byddwch chi’n cael gwybod drwy e-bost.

Ymholiadau

Ffoniwch ein sef Hwb y Blynyddoedd Cynnar ar 01443 863232.

 

Dilynwch ni

Facebook