Cwricwlwm i Gymru – rhannu arfer dda ac asesiad

Manylion y cwrs a sut i gadw lle

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a gweithwyr proffesiynol perthnasol sy'n gweithio gyda theuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn unig.

Cwricwlwm i Gymru – rhannu arfer dda ac asesiad

Disgrifiad

Amcan y cwrs yw ail-ymweld a phrif egwyddorion o fewn Cwricwlwm i Gymru ac i rannu arfer dda. Fe fydd yr hyfforddiant yn digwydd yn lleoliad Tiddlers fel ein bod yn gallu profi a dysgu am ei siwrne i fewnosod yn llawn yr addysgeg yma. Byddwn hefyd yn archwilio’r ddogfen trefniadau asesu newydd ac yn datblygu fformat asesiad cychwynnol a fydd yn cymryd lle’r hen Broffil y Cyfnod Sylfaen.

Deilliannau

Deall y pedwar diben, y llwybrau datblygu ac egwyddorion dilyniannau o fewn CIG. Datblygu dealltwriaeth bellach ar arsylwi ac asesiad a sut gallant gael eu defnyddio i fwydo i mewn i gynllunio yn y dyfodol.

Maes pwnc

Rheoleiddio

Cynulleidfa Darged

Arweinwyr / Dirprwyon sy’n ddarparwyr Dechrau’n Deg. Os ydych yn ddarparwr addysg, efallai yr hoffech ddanfon aelod amgen o staff.

Costau

Am ddim (un aelod o staff o bob lleoliad)

Sesiynau

Dyddiad Amser Lleoliad
25 Medi 2023 12.30 – 5.00 yp Tiddlers Wraparound, Ysgol Gynradd Tyn-y-Wern. CF83 8FL
26 Medi 2023 12.30 – 5.00 yp Tiddlers Wraparound, Ysgol Gynradd Tyn-y-Wern. CF83 8FL

Gwneud cais am le

I wneud cais am le, cwblhewch ein ffurflen gais ni am hyfforddiant. (Sylwer, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio gan ddefnyddio Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari)

Os yw’r lle ar gael, bydd yn cael ei recordio ar Dewis a byddwch chi’n cael gwybod drwy e-bost.

Ymholiadau

Ffoniwch ein sef Hwb y Blynyddoedd Cynnar ar 01443 863232.

 

Dilynwch ni

Facebook