Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Caerffili

Gwybodaeth a chyngor am y blynyddoedd cynnar, darpariaeth gofal plant a gwasanaethau cymorth cynnar i ddarpar rieni neu deuluoedd â phlant o enedigaeth hyd at 7 oed.

Mwyaf poblogaidd

Gwneud cais am gymorth

Os ydych yn pryderu am ddatblygiad eich plentyn, mae yna gymorth ar gael.

Dechrau’n Deg

Dysgwch am fanteision rhaglen Dechrau'n Deg a darganfod a ydych chi'n gymwys i gael gofal plant wedi'i ariannu

Swyddi gwag

Ymunwch â'n tîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig sydd wedi ymrwymo i ddarparu gofal a chymorth o ansawdd uchel i blant ifanc a'u teuluoedd yn ystod eu blynyddoedd cynnar hollbwysig.

Gofrestru Cynenedigol a’r Blynyddoedd Cynnar

Cofrestrwch heddiw

Chwarae yn y Parc

Dewch draw i ddigwyddiad chwarae yn y parc, mynediad agored, am ddim i rieni a phlant chwarae gyda’i gilydd.

Bydd celf a chrefft, chwarae anniben, gemau awyr agored, ac ardal chwarae i blant bach babanod. Bydd gweithgareddau’n ceisio bod yn gynhwysol ar gyfer pob angen.

Rhagor o wybodaeth…

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022–2032

Asesiad o ddarpariaeth Gymraeg ar draws y fwrdeistref a chynllun i gyrraedd 26% o ddysgwyr mewn Addysg Gymraeg ym mlwyddyn 1 erbyn 2032.

Rhagor o wybodaeth

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn wasanaeth gwybodaeth a chyngor diduedd am ddim i BOB rhiant / gofalwr plant a phobl ifanc rhwng o a 20 oed a’r gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda nhw.

Dilynwch ni

Facebook