Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Caerffili

Gwybodaeth a chyngor am y blynyddoedd cynnar, darpariaeth gofal plant a gwasanaethau cymorth cynnar i ddarpar rieni neu deuluoedd â phlant o enedigaeth hyd at 7 oed.

Mwyaf poblogaidd

Gwneud cais am gymorth

Os ydych yn pryderu am ddatblygiad eich plentyn, mae yna gymorth ar gael.

Gofrestru Cynenedigol a’r Blynyddoedd Cynnar

Cofrestrwch heddiw

Dechrau’n Deg

Dysgwch am fanteision rhaglen Dechrau'n Deg a darganfod a ydych chi'n gymwys i gael gofal plant wedi'i ariannu

Gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal plant a’r blynyddoedd cynnar

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022–2032

Asesiad o ddarpariaeth Gymraeg ar draws y fwrdeistref a chynllun i gyrraedd 26% o ddysgwyr mewn Addysg Gymraeg ym mlwyddyn 1 erbyn 2032.

Rhagor o wybodaeth

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn wasanaeth gwybodaeth a chyngor diduedd am ddim i BOB rhiant / gofalwr plant a phobl ifanc rhwng o a 20 oed a’r gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda nhw.

Newyddion diweddaraf

Peilot Fitaminau Cynllun Cychwyn Iach
8 Chwefror, 2024

Mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, bydd gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Caerffili yn treialu cynllun newydd yn fuan i annog teuluoedd i ddarparu fitaminau dyddiol i’w […]

Dilynwch ni

Facebook