Ydych chi’n poeni am blentyn?

A ydych yn pryderu am ddatblygiad eich plentyn?

Chi, y rhiant, sy’n adnabod eich plentyn orau. Os nad yw eich plentyn yn bodloni’r meini prawf ar gyfer ei oedran, neu os ydych yn meddwl y gallai fod yna broblem o ran y modd y mae eich plentyn yn chwarae, yn dysgu, yn siarad, yn ymddwyn ac yn symud, yna siaradwch â meddyg neu ymwelydd iechyd eich plentyn, neu siaradwch â ni yn nhîm y Blynyddoedd Cynnar, a rhannwch eich pryderon. Peidiwch ag aros. Gall gweithredu’n gynnar wneud gwahaniaeth gwirioneddol!

Yn yr adran hon

Dilynwch ni

Facebook