Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar – Lefel 2

Manylion y cwrs a sut i gadw lle

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a gweithwyr proffesiynol perthnasol sy'n gweithio gyda theuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn unig.

Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar – Lefel 2

Disgrifiad

Nod y cwrs hwn yw darparu rhaglen safonol ar gyfer gwybodaeth a sgiliau bwyd a maeth cymunedol ar gyfer y blynyddoedd cynnar (diddyfnu a phlant bach o dan 5 oed) a fydd yn cefnogi gweithwyr Gofal Plant yn eu rôl. Mae wedi cael ei ddatblygu gan Ddietegwyr ledled Cymru a bydd yn cael ei ddarparu gan dîm Deieteg Iechyd y Cyhoedd lleol. Mae’r cwrs, sy’n cael ei arwain gan diwtor, yn rhedeg dros 2 ddiwrnod ac mae angen presenoldeb ar y ddau ddiwrnod. Mae hefyd ychydig bach o astudio preifat i’w wneud yn ystod y cwrs. Does dim arholiad; fodd bynnag bydd gofyn i gyfranogwyr gadw portffolio.

Deilliannau

Mae’r cwrs yn cynnwys:

  • Bwyta’n iach
  • Maeth ac iechyd
  • Maeth ar gyfer babanod (0-1)
  • Maeth ar gyfer plant cyn oed ysgol
  • Cynllunio bwydlenni a pholisïau bwyd

Cynulleidfa Darged

Pob math o Weithwyr Gofal Plant a Gwarchodwyr Plant.

Costau

Ffi gofrestru ac ardystio o £6.36 yn daladwy i ddarparwr y cwrs.

Sesiynau

Nid oes unrhyw gyrsiau wedi’u hamserlennu ar hyn o bryd.

Gwneud cais am le

I wneud cais am le, cwblhewch ein ffurflen gais ni am hyfforddiant. (Sylwer, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio gan ddefnyddio Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari)

Os yw’r lle ar gael, bydd yn cael ei recordio ar Dewis a byddwch chi’n cael gwybod drwy e-bost.

Ymholiadau

Ffoniwch ein sef Hwb y Blynyddoedd Cynnar ar 01443 863232.

 

Dilynwch ni

Facebook