Cynllunio ar gyfer y Cwricwlwm newydd – Lleoliadau wedi’u contractio allan nas gynhelir

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a gweithwyr proffesiynol perthnasol sy'n gweithio gyda theuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn unig.

Cynllunio ar gyfer y Cwricwlwm newydd – Lleoliadau wedi’u contractio allan nas gynhelir

Gweithdy yn cael ei arwain gan yr ymgynghorwyr gofal plant, lle bydd cyfranogwyr yn archwilio gyda’r ymgynghorwyr y gwahanol ffyrdd i gynllunio ar gyfer datblygiad plant, yn unol â’r Cwricwlwm newydd.

Canlyniad y Cwrs:

Bydd cyfranogwyr yn ennill dealltwriaeth o sut i gynllunio’n effeithiol gan ddefnyddio eu dull dewisol ac rydym yn eu gwahodd i ddod ag unrhyw ddulliau cynllunio arfer dda i’w rhannu ag eraill.

Cynulleidfa darged:

Staff nas gynhelir sydd yn gweithio mewn lleoliadau nas gynhelir sydd wedi eu contractio i ddarparu Dechrau’n Deg, Lleoedd a Gynorthwyir a Lleoedd â Chymorth.

 

Dilynwch ni

Facebook