Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich data personol a pharchu eich dymuniadau ac rydym am i chi fod yn hyderus ein bod. Ein nod yw bod yn glir ynghylch pryd rydym yn casglu eich data a pheidio â gwneud unrhyw beth na fyddech yn rhesymol yn disgwyl i ni ei wneud â’ch data personol. Cliciwch isod i ddarganfod mwy am ein Hysbysiad Preifatrwydd perthnasol.

Cwcis

Er mwyn gwneud y wefan hon yn haws i’w defnyddio, rydym weithiau’n gosod ffeiliau data bach ar eich cyfrifiadur, llechen (tabled) neu ffôn. Gelwir y rhain yn gwcis. Mae’r mwyafrif o wefannau yn gwneud hyn.

Mae cwcis yn gwella pethau drwy:

  • cofio gosodiadau, felly does dim rhaid i chi ddal i fynd yn ôl iddynt pryd bynnag y byddwch yn ymweld â thudalen newydd
  • mesur sut rydych yn defnyddio’r wefan fel y gallwn sicrhau ei bod yn diwallu’ch anghenion.

Ni ddefnyddir ein cwcis i’ch adnabod chi’n bersonol. Maen nhw yma i wneud i’r wefan weithio’n well i chi. Yn wir, gallwch reoli a/neu ddileu’r ffeiliau bach hyn fel y dymunwch.

I ddysgu rhagor am gwcis a sut i’w rheoli, eu blocio neu eu dileu, ewch i’r wefan About Cookies website.

 

Dilynwch ni

Facebook