Cyflwyniad i Reoli Ymddygiad

Manylion y cwrs a sut i gadw lle

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a gweithwyr proffesiynol perthnasol sy'n gweithio gyda theuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn unig.

Cyflwyniad i Reoli Ymddygiad

Disgrifiad

Nod y cwrs hwn yw rhoi dealltwriaeth i’r cyfranogwr o pam mae plant yn ymddwyn fel y maen nhw a pha strategaethau fydd yn cefnogi newid.

Deilliannau

Ymhlith y pynciau mae:

  • Pam mae plant yn ymddwyn fel y maen nhw
  • Deall datblygiad yr ymennydd a sut mae’n cysylltu ag ymddygiad wrth i’r plentyn dyfu
  • Strategaethau i atal ymddygiad digroeso yn hytrach nag ymateb i’r ymddygiad

Maes pwnc

Rheoleiddio

Cynulleidfa Darged

Gweithwyr gofal plant / Gwarchodwyr plant / Gwarchodwr Plant (heb ei gofrestru eto)

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Nid oes unrhyw gyrsiau wedi’u hamserlennu ar hyn o bryd.

Gwneud cais am le

I wneud cais am le, cwblhewch ein ffurflen gais ni am hyfforddiant. (Sylwer, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio gan ddefnyddio Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari)

Os yw’r lle ar gael, bydd yn cael ei recordio ar Dewis a byddwch chi’n cael gwybod drwy e-bost.

Ymholiadau

Ffoniwch ein sef Hwb y Blynyddoedd Cynnar ar 01443 863232.

 

Dilynwch ni

Facebook