Gwneud cais am gymorth

Rydyn ni'n cynnig ystod o wasanaethau i gefnogi plant 0-7 oed a'u teuluoedd

Gwneud cais am gymorth

Mae Tîm Blynyddoedd Cynnar Cyngor Caerffili yn darparu ystod o wasanaethau i gynorthwyo plant rhwng 0 a 7 oed, a’u teuluoedd.

Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

  • Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd – cynorthwyo’r teulu cyfan i wireddu ei botensial yn llawn
  • Cynorthwyo plant ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu
  • Cynorthwyo plant i ddysgu a datblygu
  • Darpariaeth gofal plant a chymorth â chostau gofal plant

Gall rhieni, gofalyddion neu weithwyr proffesiynol wneud cais am gymorth gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Gwneud cais am gymorth yn y blynyddoedd cynnar

Fel arall, ffoniwch ein sef Hwb y Blynyddoedd Cynnar ar 01443 863232. Oriau’r swyddfa yw dydd Llun i ddydd Iau 9am i 5pm, a dydd Gwener 9am i 4.30pm.

Os oes angen i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd ffoniwch eu llinell ffôn ganolog newydd 01633 431 685 i gael eich rhoi mewn cysylltiad â’u timau ledled Gwent.

Gofrestru Cynenedigol a’r Blynyddoedd Cynnar

If you are pregnant or have a child under 7 years, please register with us and we will contact you to offer relevant advice and services as your child grows.

Awgrymiadau ynghylch rhianta

Ewch i’n tudalen we Awgrymiadau ynghylch Rhianta i gael gwybodaeth a chyngor am rai o’r pethau y gallwch chi eu gwneud i helpu rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i’ch plentyn chi. Efallai y byddwch chi’n dod o hyd i rai o’r atebion i’ch cwestiynau chi ar y tudalennau hyn.

 

Dilynwch ni

Facebook