Cerddoriaeth a Symud Ffa-La-La

Manylion y cwrs a sut i gadw lle

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a gweithwyr proffesiynol perthnasol sy'n gweithio gyda theuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn unig.

Cerddoriaeth a Symud Ffa-La-La

Disgrifiad

Cyfuniad o gerddoriaeth, drama a chwarae sy’n dod ynghyd i hybu dysgu a hybu defnydd o’r Gymraeg. Bydd hyn yn ael ei gyflawni gan ddefnyddio storïau, caneuon, chwarae rôl, symudiadau, offerynnau cerdd a phypedau i fywiogi dychymyg y plant.

Deilliannau

Bydd pob lleoliad yn cael pecyn adnoddau a bydd y cwrs yn galluogi’r staff i ddatblygu eu hiaith Gymraeg nhw drwy arfer da.

Cynulleidfa Darged

Gweithwyr gofal plant / Gwarchodwyr plant / Gwarchodwr Plant (heb ei gofrestru eto)

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Nid oes unrhyw gyrsiau wedi’u hamserlennu ar hyn o bryd.

 

Dilynwch ni

Facebook