Rhoi asesiadau o risgiau a manteision ar waith mewn lleoliad chwarae (un diwrnod)

Rhoi asesiadau o risgiau a manteision ar waith mewn lleoliad chwarae (un diwrnod)

Mae’r gweithdy hwn yn archwilio theori ac ymarfer rhoi asesiadau o risgiau a manteision ar waith wrth weithio â phlant mewn lleoliad chwarae.

Deilliannau’r Cwrs

Bydd gan ddysgwyr gyfle i gael rhagor o wybodaeth o ran rheoli risg gydag enghreifftiau ymarferol o ymarfer gwaith chwarae ac archwilio sut i gymhwyso asesiad o risgiau a manteision yn eu lleoliad nhw.

Y gynulleidfa darged

Gweithwyr gofal plant sy’n gofalu am blant dros 5 oed. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr clwb ar ôl ysgol, gweithwyr clwb gwyliau a gwarchodwyr plant sy’n gweithio â phlant hŷn.

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Dyddiad Amser Lleoliad
18 Mai 2024 9.30am – 3.30yp St James ICC (CF83 3GT)

Gwneud cais am le

I wneud cais am le, cwblhewch ein ffurflen gais ni am hyfforddiant. (Sylwer, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio gan ddefnyddio Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari)

Os yw’r lle ar gael, bydd yn cael ei recordio ar Dewis a byddwch chi’n cael gwybod drwy e-bost.

Ymholiadau

Ffoniwch ein sef Hwb y Blynyddoedd Cynnar ar 01443 863232.

 

Dilynwch ni

Facebook