Amserlen y cyrsiau

Amserlen y cyrsiau

Mae’r amserlen ganlynol ar gyfer y cyfnod Ebrill 2024 – Awst 2024.

Teitl Lleoliad Hyd Ebr Mai Meh Gorff Awst
Cymorth Cyntaf Pediatrig 12 awr 6 awr o e-ddysgu a 6 awr ymarferol – wyneb yn wyneb yng Nghanolfan Arloesi Tredomen 6 hours E-learning and 6 hours practical – face to face – 9.30am to 4pm 18 29 27
Hyfforddiant Uwch ar Ddiogelu Plant ac Oedolion a’r Broses Ddiogelu (Cwrs 2 ddiwrnod) Diwrnod 1: Microsoft Teams
Diwrnod 2: St James ICC (CF83 3GT)
Diwrnod 1: 5-9pm
Diwrnod 2: 9am – 3pm
10 (Diwrnod 1) a 13 (Diwrnod 2)
Cyflwyniad i Reoli Ymddygiad St James ICC (CF83 3GT) 9.30am – 3.30pm 18
Deall Diogelu Plant ac Oedolion – Haen 2 St James ICC (CF83 3GT) 10am – 2yp 14
Deall Diogelu Plant ac Oedolion – Haen 2 Microsoft Teams a sesiynau ar leoliad 4.30-8.30pm 12
Cynllunio yn y Blynyddoedd Cynnar– Lleoliadau wedi’u contractio allan nas gynhelir In person TBC 9.30-12noon 14
Cynllunio yn y Blynyddoedd Cynnar– Lleoliadau wedi’u contractio allan nas gynhelir In person TBC 12.30-3pm 14
Strategaethau ac Ymyriadau ar gyfer Plant ag Anghenion Ychwanegol TBC 9.30am-3.30pm 27
Rhoi asesiadau o risgiau a manteision ar waith mewn lleoliad chwarae St James ICC (CF83 3GT) 9.30am – 3.30pm 18
Hyfforddiant Arweinwyr Cynhwysiant St James ICC (CF83 3GT) 9.30am – 3.30pm 20

Mae yna hefyd ystod eang o hyfforddiant ar gael gan ein sefydliadau partner ni. Yn aml, mae hyn am ddim ac rydych chi’n gallu ei gwblhau yn eich amser eich hun. Ewch i’n tudalen hyfforddiant ar-lein ni am fanylion.

 

Dilynwch ni

Facebook