Cyrsiau rhianta ar-lein am ddim

Cyrsiau rhianta ar-lein am ddim

Online parenting courses are a great way to get advice and learn new skills in the comfort of your own home and at times to suit you.  The courses on this page are filled with helpful techniques and ideas that we are sure will help you become a more confident and happy parent.

In Our Place

Online courses dedicated to improving emotional health and wellbeing in parents, children, teenagers, adults, and grandparents. Free access to a number or of free online parenting courses.

Visit www.inourplace.co.uk and use code GEYAP for FREE access!

OnePlusOne

Mae gan OnePlusOne dros 50 mlynedd o brofiad o greu adnoddau sy’n seiliedig ar dystiolaeth i gynorthwyo datblygu perthnasoedd iach.

The following 3 resources are available. I gael mynediad at y cwrs, mewngofnodwch neu gofrestru yma

 • Fi, ti a’r Babi hefyd – Cwrs ar-lein i helpu cyplau i baratoi ar gyfer y cyfnod pontio i fod yn rhiant
  Mae Fi, ti a’r Babi hefyd yn helpu rhieni newydd a darpar rieni i addasu i’r newidiadau y gall bod yn rhiant eu cael ar eu perthynas, gan godi ymwybyddiaeth o effaith straen a gwrthdaro ar eu babi. Bydd rhieni sy’n cwblhau’r cwrs hwn yn datblygu’r sgiliau i reoli eu gwrthdaro mewn modd mwy adeiladol. Darllenwch ragor am Fi, Ti a’r Babi hefyd
 • Dadlau’n Well – Cwrs ar-lein ar gyfer lleihau gwrthdaro rhwng rhieni
  Mae Dadlau’n Well yn helpu i godi ymwybyddiaeth o wrthdaro rhwng rhieni a’i effaith ar blant. Mae’n rhoi’r sgiliau i rieni ymdopi â straen gyda’i gilydd a rheoli eu gwrthdaro mewn modd mwy adeiladol.
 • Gwneud pethau’n iawn i blant – Cwrs ar-lein ar gyfer rhieni sy’n gwahanu i leihau effaith gwahanu ar blant
  MaeGwneud pethau’n iawn i blant yn defnyddio technegau Hyfforddiant Modelu Ymddygiad i helpu rhieni sy’n gwahanu i weld sut maen nhw’n rhoi eu plant yng nghanol eu gwrthdaro. Mae’n helpu rhieni i feithrin sgiliau cyfathrebu cadarnhaol, er mwyn iddyn nhw fagu plant yn gydweithredol a dod o hyd i atebion gyda’i gilydd.

The following 3 resources are available. To access the courses, login or register here

 • Click – Cymorth o ran perthnasoedd gan arbenigwyr a’r gymuned
  Mae Click yn wasanaeth ar-lein unigryw sy’n darparu cymorth ymyrraeth gynnar o ran perthynasoedd. Gall unigolion, cyplau, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ddefnyddio Click i gael cymorth defnyddiol sy’n seiliedig ar dystiolaeth o fan diogel, symudol-gyfeillgar. Ewch i wefan Click
 • See it differently – Sgiliau cyfathrebu i rieni, wedi’u creu ar y cyd â Good Things Foundation.Pan fydd rhieni’n dadlau, dydyn nhw ddim bob amser yn gweld sut mae’n effeithio ar eu plant. Mae’r casgliad hwn o fideos ac animeiddiadau yn helpu rhieni i weld dadleuon teuluol o safbwynt eu plant ac yn cynnig ffyrdd amgen o ddelio ag anghytundebau. Ewch i’r wefan ‘See it differently’
 

Dilynwch ni

Facebook