Circle of Security Parenting (COSP)

Circle of Security Parenting

Mae cwrs Circle of Security Parenting yn rhaglen wyth wythnos, sy’n seiliedig ar flynyddoedd o ddamcaniaeth ac ymchwil ymlyniad.  Mae Circle of Security Parenting yn cynorthwyo rhieni a gofalwyr i nodi ac ymateb i anghenion eu plant.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer rhieni a gofalyddion. Mae hwyluswyr yn darparu amgylchedd cefnogol a chynnes i rieni archwilio eu perthynas â’u plant mewn lleoliad anfeirniadol.

Mae’r sesiynau’n cynnwys y canlynol

  • Wythnos 1 – Cyflwyno cysyniad y cylch
  • Wythnos 2 – Archwilio anghenion ein plant yr holl ffordd o amgylch y cylch
  • Wythnos 3 – Bod gyda – helpu ein plant i reoli eu hemosiynau
  • Wythnos 4 – Bod gyda phlant ar y cylch
  • Wythnos 5 – Y llwybr i ddiogelwch
  • Wythnos 6 – Archwilio ein brwydrau ein hunain
  • Wythnos 7 – Rhwygo ac atgyweirio
  • Wythnos 8 – Crynhoi a dathlu dysgu

Diddordeb mewn cymryd rhan?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu neu os hoffech chi gael gwybod rhagor, siaradwch â’ch Bydwraig, Ymwelydd Iechyd neu gysylltu â ni.

 

Dilynwch ni

Facebook