Bywydau Teuluol 

Bywydau Teuluol

Mae’r rhaglen Bywydau Teuluol yn gyfuniad o weithdai untro a chyrsiau byr sy’n targedu ymddygiadau/problemau penodol. Trwy gydol pob gweithdy neu gwrs mae yna gyfuniad o offer a gyflwynir i helpu.

Mae’r sesiynau’n cynnwys y canlynol

Mae rhai o’r sesiynau untro yn cynnwys y canlynol:

  • Lleihau straen i rieni
  • Delio â phyliau o dymer ddrwg
  • Plant sy’n barod i wneud
  • Deall ymddygiad plant

Mae rhai o’r cyrsiau byr yn cynnwys y canlynol:

  • Baban newydd yn y teulu
  • Cyd-dynnu â’ch plentyn
  • Magu plant hyderus
  • Llai o weiddi, mwy o gydweithredu
  • Ymdopi â materion yn ystod yr arddegau

Diddordeb mewn cymryd rhan?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu neu os hoffech chi gael gwybod rhagor, siaradwch â’ch Bydwraig, Ymwelydd Iechyd neu gysylltu â ni.

 

Dilynwch ni

Facebook