Rhaglen Gyn-enedigol y Solihull Approach

Rhaglen Gyn-enedigol y Solihull Approach

Beth yw rhaglen Gynenedigol Solihull?

Mae grŵp Cynenedigol Solihull yn rhaglen pum wythnos ar gyfer darpar rieni a’u teuluoedd. Mae’n ymdrin â phynciau sy’n helpu i ddarparu dealltwriaeth o feichiogrwydd, esgor, rhoi genedigaeth a’ch baban. Arweinir y grŵp gan Weithwyr Cymorth i Deuluoedd gyda chefnogaeth gan Ymwelwyr Iechyd a Bydwragedd. Mae’r grŵp yn rhoi cyfle i gwrdd â darpar rieni a theuluoedd eraill mewn amgylchedd anogol.

WYTHNOS 1 – Eich helpu chi a’ch baban yn ystod beichiogrwydd a genedigaeth

 • Cydnabod a deall eich teimladau
 • Cydnabod beth/pwy sy’n eich helpu i brosesu eich teimladau mewn perthynas â’ch baban yn ystod eich beichiogrwydd a genedigaeth
 • Meddwl am y cymorth y mae ei angen yn ystod beichiogrwydd

WYTHNOS 2 – Dod i adnabod eich baban yn y groth

 • Dod i adnabod eich baban a meithrin eich perthynas
 • Deall ystumiau eich baban yn y groth
 • Deall y modd y mae eich baban yn datblygu: yr ymennydd, datblygiad synhwyraidd a chorfforol

WYTHNOS 3 – Chi, eich baban a’r camau esgor

 • Dod i adnabod eich baban yn ystod yr esgor a’r enedigaeth
  Deall arwyddion esgor
  Deall camau esgor

WYTHNOS 4 – Eich helpu chi a’ch baban yn ystod yr esgor a’r enedigaeth

 • Deall ystumiau gweithredol genedigaeth
 • Deall y broses esgor – gan gynnwys y modd y mae’r baban yn helpu
 • Meddwl am gyffuriau lleddfu poen
 • Meddwl am gymorth wrth esgor gartref

WYTHNOS 5 – Bwydo eich baban

 • Bondio a meithrin perthynas â’ch baban
 • Cadw eich baban yn ddiogel
 • Y felan ac iselder ôl-enedigol
 • Ffyrdd gwahanol o fwydo eich baban a’r cymorth sydd ar gael

Diddordeb mewn cymryd rhan?

Cofrestrwch ar gyfer y cyrsiau cyn-geni Solihull yma

 

Dilynwch ni

Facebook