Dewch i siarad â’ch babi

Dewch i siarad â’ch babi

Cwrs hwyl, rhyngweithiol ac AM DDIM yw ‘Dewch i siarad â’ch babi’ i bob teulu sydd â babanod rhwng 3-12 mis. Mae’n cael ei redeg gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) ar y cyd ag ELKLAN ac yn gallu cael ei gynnal naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb. Mae’n cynnig amser strwythuredig i gysylltu a chwarae gyda’ch gilydd, a chael awgrymiadau da ar gefnogi datblygiad sgiliau iaith a lleferydd babanod nawr ac yn y dyfodol.

Mae pynciau’n cynnwys:

  • Dewch i edrych
  • Dewch i deimlo
  • Dewch i wylio
  • Dewch i wneud sŵn
  • Dewch i sblasio
  • Dewch i gymryd tro bob yn ail
  • Dewch i symud
  • Dewch i ymlacio

Diddordeb mewn cymryd rhan?

Os hoffech chi fynychu’r hyfforddiant hwn, cofrestrwch yma.

I drafod ymhellach, cysylltwch â ni ar 07415 342143 / 07415 348967 neu e-bost lets-talk@gavo.org.uk.

 

Dilynwch ni

Facebook