Darparwyr gofal plant

Gwybodaeth i bawb sy’n gweithio yn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a gweithwyr proffesiynol perthnasol sy'n gweithio gyda theuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn unig.

Darparwyr gofal plant

Gwybodaeth i helpu gwarchodwyr plant newydd a phresennol, gan gynnwys beth mae gwarchod plant yn ei olygu, sut i ddod yn warchodwr plant cofrestredig, hyfforddiant, a phynciau defnyddiol eraill.

Os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwella’r wybodaeth hon, cysylltwch â ni.

Yn yr adran hon

Ffurflenni a dolenni darparwyr gofal plant

Dolenni ar gyfer y ffurflenni a’r cyfrifon rydych chi’n eu defnyddio i gyd mewn un lle

Rhagor o wybodaeth >
Rhoi gwybod am blentyn mewn perygl

Beth i’w wneud os ydych yn gofalu am blentyn rydych yn meddwl bod arno angen cefnogaeth neu rydych yn poeni am ei les.

Rhagor o wybodaeth >
Gweithio ym maes gofal plant, chwarae a’r blynyddoedd cynnar

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda phlant, ac os ydych yn hoffi eu gweld yn ffynnu, gallai gyrfa mewn gofal plant fod yn berffaith i chi.

Rhagor o wybodaeth >
Hyfforddiant a datblygiad proffesiynol

Yr hyfforddiant diweddaraf sydd ar gael a sut i gadw lle

Rhagor o wybodaeth >
Darparu lleoliadau gofal plant wedi'u hariannu

Sut i ddod yn Ddarparwr Gofal Plant cymeradwy ar gyfer lleoliadau gofal plant wedi’u hariannu

Rhagor o wybodaeth >
Gofal Plant Dechrau’n Deg

Gwybodaeth i ddarparwyr

Rhagor o wybodaeth >
Darparu lleoedd Addysg y Blynyddoedd Cynnar a ariennir

Gwybodaeth i ddarparwyr

Rhagor o wybodaeth >
Gofal plant wedi’i ariannu ar gyfer plant sydd ag anghenion datblygiadol sy’n dod i’r amlwg (Lleoedd a Gefnogir)

Gwybodaeth i ddarparwyr

Rhagor o wybodaeth >
Y Cynnig Gofal Plant

Gwybodaeth i ddarparwyr y Cynnig Gofal Plant, gan gynnwys sut i gofrestru i ddarparu lleoedd y Cynnig Gofal Plant.

Rhagor o wybodaeth >
E-fwletin gofal plant

Gweld y bwletin darparwyr gofal plant diweddaraf.

Rhagor o wybodaeth >
Cefnogaeth i ddarparwyr gofal plant

Manylion y gefnogaeth sydd ar gael i helpu i sicrhau bod gennych fusnes gofal plant iach a chynaliadwy.

Rhagor o wybodaeth >
Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Asesiad o lefelau presennol gofal plant ym Mwrdeistref Sirol Caerffili a’r bylchau yn y ddarpariaeth gofal plant

Rhagor o wybodaeth >
Cynllun Blynyddoedd Cynnar Iach

Gwybodaeth am y cynllun a sut i gael achrediad.

Rhagor o wybodaeth >
Porth Darparwyr Dewis

Diweddaru eich proffil darparwr.

Rhagor o wybodaeth >
Canllawiau ynghylch cofrestrau lleoliadau wedi’u hariannu

Os ydych chi’n darparu gofal Dechrau’n Deg, Lleoedd a Gynorthwyir, neu Addysg y Blynyddoedd Cynnar, mae’n rhaid i chi lenwi eich cofrestrau presenoldeb wythnosol.

Rhagor o wybodaeth >

Dilynwch ni

Facebook