Dechreuadau Disglair

Dechreuadau Disglair

Rhaglen 8 wythnos yw Dechreuadau Disglair sydd ar gael am ddim, i gefnogi rhieni newydd yn ystod y misoedd cynnar. 

Bydd rhieni yn derbyn cefnogaeth, gwybodaeth a cyngor ar amrywiaeth o pynicau megys bwydo, cynnydd datblygiadol, diogelwch yn y cartref, iechyd & lles a tylino babi.

I fod yn gymwys rhaid bod plant yn:

  • Byw yn Bwrdeistref Sirol Caerffili
  • 8 wythnos i 6 mis oed (ond bod nhw ddim yn cropian nac yn symud yn annibynnol)

Sut i archebu

Cofrestrwch ar gyfer Dechreuadau Disglair yma.

 

Dilynwch ni

Facebook