Gwneud trefniadau gofal plant

Gwneud trefniadau gofal plant

Ar ôl ichi ddewis darparwr gofal plant, efallai y byddwch eisiau trefnu cytundeb ffurfiol sy’n nodi beth sy’n cael ei ddarparu ac am ba gost.

Mae telerau ac amodau eraill i’w hystyried yn cynnwys:

  • manylion unrhyw ffi neu flaendal
  • y dyddiad mae’r contract yn dechrau
  • cyfnodau rhybudd
  • beth sy’n cael ei gynnwys yn y gost, fel cewynnau a bwyd
  • y diwrnodau a’r oriau y bydd eich plentyn gyda’r darparwr gofal plant
  • beth sy’n digwydd ynghylch talu os yw’ch plentyn neu’r darparwr gofal plant yn sâl
  • beth sy’n digwydd yn ystod amser i ffwrdd ar gyfer gwyliau a gwyliau banc
  • unrhyw broblemau iechyd mae angen eu rheoli fel alergeddau

Ar ôl ichi gytuno ar fanylion y contract, dylai gael ei lofnodi a’i ddyddio gan yr holl bartïon. Dylai pob parti gadw copi.

 

Dilynwch ni

Facebook