Peilot Fitaminau Cynllun Cychwyn Iach

8 Chwefror, 2024

Mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, bydd gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Caerffili yn treialu cynllun newydd yn fuan i annog teuluoedd i ddarparu fitaminau dyddiol i’w plant.

Gan ddechrau ym mis Ionawr 2024, bydd Fitaminau Cychwyn Iach yn cael eu dosbarthu i deuluoedd cymwys trwy eu lleoliad gofal plant.

Bydd y peilot yn rhedeg yn y lleoliadau gofal plant canlynol i ddechrau:

 • Dechrau’n Deg St James
 • Dechrau’n Deg Graig Y Rhacca
 • Cylch Chwarae Cymunedol Markham
 • Dechrau’n Deg Penyrheol
 • Dechrau’n Deg Ty Coch
 • Dechrau’n Deg Dewi Sant
 • Dechrau’n Deg Penllwyn
 • Cylch Meithryn Pontllanfraith
 • Dechrau’n Deg Fochriw
 • Dechrau’n Deg Philipstown
 • Dechrau’n Deg Nant y Parc
 • Dechrau’n Deg Bryn Awel

Yn ogystal â hyn, os ydych yn cael budd-dal cymhwysol ac yn feichiog neu a chyfrifoldeb rhiant am o leiaf un plentyn dan 4 oed, gallwch wneud cais ar-lein nawr am gerdyn Cynllun Cychwyn Iach y GIG.

 

Dilynwch ni

Facebook