Rydw i’n gallu dysgu ein hiaith a’n diwylliant ni gennych chi!

12 Gorffennaf, 2022

Nid yw byth yn rhy gynnar i ddefnyddio mwy nag un iaith gyda’ch un bach chi. O enedigaeth, mae plant yn gallu dysgu mwy nag un iaith. Y pethau pwysicaf yw:

  • Defnyddio’r iaith rydych chi’n fwyaf cyfforddus â hi
  • Defnyddio ieithoedd mewn ffordd sy’n teimlo’n naturiol i chi
  • Rhoi llawer o gyfleoedd i glywed y ddwy iaith
  • Cael hwyl yn dysgu gyda’ch gilydd

For more information about bilingualism visit https://babylab.brookes.ac.uk/bilingualism

I gael rhagor o wybodaeth am ryngweithio â phlant ifanc, ewch i Siarad gyda fi | LLYW.CYMRU.

Hyfforddiant AM DDIM: Gallwch chi gael mynediad at gwrs byr ar-lein rhad ac am ddim i ddysgu am ddatblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu plant, sut i gynorthwyo’r sgiliau hyn mewn lleoliad a sut i adnabod plant a allai fod yn cael trafferth datblygu’r sgiliau pwysig hyn. I gael mynediad, ewch i https://ican.org.uk/i-cans-talking-point/cpd-short-course/.

 

Dilynwch ni

Facebook