Chwarae yn y Parc

Chwarae yn y Parc

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer stormydd mellt a tharanau yng Nghaerffili yfory, 2ail o Awst felly mae Chwarae yn y Parc ym Mharc Morgan Jones wedi’i ganslo yn anffodus er mwyn sicrhau diogelwch pawb. Nid yw’n ddiogel i ni godi pebyll mawr oherwydd y tywydd garw hwn, na chyflwyno ein sesiwn Chwarae yn y Parc yn yr awyr agored oherwydd perygl llifogydd posibl. Gobeithiwn y bydd yr holl blant a theuluoedd yn cadw’n ddiogel ac yn cymryd gofal yfory yn ystod y tywydd garw hwn, a gobeithiwn eich gweld yn fuan yn sesiynau Chwarae yn y Parc i’w ddod!

Dewch draw i ddigwyddiad chwarae yn y parc, mynediad agored, am ddim i rieni a phlant chwarae gyda’i gilydd.

Bydd celf a chrefft, chwarae anniben, gemau awyr agored, ac ardal chwarae i blant bach babanod. Bydd gweithgareddau’n ceisio bod yn gynhwysol ar gyfer pob angen.

  • 02.08.23, 11am – 2pm, Parc Morgan Jones, Caerffili Diwrnod Chwarae Cenedlaethol
  • 11.08.23, 11am – 2pm, Parc Rhymni
  • 14.08.23, 11am – 2pm, Parc Ystrad Mynach
  • 18.08.23, 11am – 2pm, Parc Bargod
  • 24.08.23, 11am – 2pm, Waunfawr, Crosskeys
  • 29.08.23, 11am – 2pm, Maes y Sioe, Coed Duon

I gael rhagor o wybodaeth am bob parc a’r cyfleusterau, ewch i: https://mannaugwyrddcaerffili.co.uk.

Lawrlwythwch poster y digwyddiad yma

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau hyn, cysylltwch â Thîm Hwb y Blynyddoedd Cynnar ar 01443 863232 neu BlynyddoeddCynnar@caerffili.gov.uk.

 

Dilynwch ni

Facebook