Ardaloedd Dechrau’n Deg

Find out if your child is eligible for services from Flying Start

Ydych chi’n gymwys am gymorth Dechrau’n Deg?

Ydych chi’n feichiog neu mae gennych chi blentyn rhwng 0 a 3 blwydd ac 11 mis oed ac yn byw ym Mwrdeistref Sirol Caerffili? Os felly, efallai y byddwch chi’n gymwys i gymorth gan Dechrau’n Deg.

Os felly, nodwch eich cod post i weld a ydych chi’n gymwys i Dechrau’n Deg Caerffili.

 
Defnyddiwch lythrennau mawr, e.e CF11 1AA
 

Dilynwch ni

Facebook