Arfarnu a Goruchwylio

About the course and how to book

Arfarnu a Goruchwylio

Disgrifiad

Wedi’i anelu at y rhai sy’n rheoli staff yn eu lleoliadau nhw, mae hwn yn sesiwn ragarweiniol 2 awr o hyd am oruchwylio ac arfarnu effeithiol.

Deilliannau

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, byddwch chi’n deall pam mae goruchwylio ac arfarnu yn bwysig, sut i weithredu system oruchwylio ac arfarnu effeithiol yn eich lleoliad chi, a bydd gennych chi amrywiaeth o ddogfennau/adnoddau templed i’w defnyddio yn eich lleoliad chi.

Cynulleidfa Darged

Mae rhaid i bob Cydlynydd ADY (Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig gynt) o bob lleoliad gofal plant sicrhau eu bod yn cwblhau’r hyfforddiant hwn.

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Nid oes unrhyw gyrsiau wedi’u hamserlennu ar hyn o bryd.

 

Dilynwch ni

Facebook